Rid i och omkring Uppsala på fina uppmärkta ridstigar/ridvägar.

Foldrar:

Hågadalen – Nånsten

Stadsskogen Uppsala

Vedyxaskogen Uppsala

Från Kvarnbo går gamla banvallen mot Enköping, fin och ridbar i ca 11 km