Rida på Djurgården

Ridvägar för allmän ridning

På en del håll i landet har kommuner i samverkan med ridklubbar eller andra hästföreningar skapat ridvägar med kommunala medel. Dessa ser vi som öppna för allmän ridning så länge man är mån om att följa de regler och överenskommelser som gjorts vid anläggande av ridvägarna och som gäller de som utnyttjar desamma.

Några ridvägar öppna för allmän ridning