Rida i Naturreservat

Flertalet naturreservat är öppna för ridning, men man måste hålla sig till stigar och vägar som är tillåtet att rida på. Ibland kan man hitta kartor vid naturreservaret, men säkrast är att söka på nätet.

Ridning ingår i allemansrätten. Allemansrätten sträcker sig dock inte lika långt för dig som ryttare som för den som tar sig fram till fots i naturen. Detta beror på att ridning kan skada marken. Du får därför inte rida på områden där det finns risk att skada marken. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om ridning i förhållande till allemansrätten och tips på vad du bör tänka på som ryttare för att undvika markskador.

I nationalparker, naturreservat och kulturreservat gäller särskilda regler som ibland begränsar allemansrätten.

Ridstig

Förslag på naturreservat