Lennartsnäs 2017-11-04T13:12:42+00:00

Lennartsnäs i Upplands Bro Kommun

Lennartsnäs

Markerade ridvägar.

Stigarna är ganska bra uppmärkta, men det är bra att ha med sig en karta över området

Fina skogsvägar

Där det är fint i skogen, men på en del ställen har det växt igen sedan stigarna markerades.