Banvallen 3 km norr om Rimbo

Banvallar

På flera håll runt Mälardalen finns det gamla nedlagda järnvägsspår, som på vissa håll är öppna för ridning. Ibland är det som i Norrtälje kommun, där man kan rida flera mil med utgångspunkt från Rimbo. Och ibland är det som på bilderna, där banvallarna inte hålls lika öppna, men det bjuder på mycket äventyr att rida på banvallar!.

Om man har banvallar i sin närhet, kan man göra som vi. Bli skjutsade några mil till en banvall och upphämtade några timmar senare någon helt annanstans. Tack till den som uppfann mobiltelefonen!

Tips på olika banvallar

Banvallen Uppsala – Enköping

Från Hågadalens naturreservat sträcker sig banvallen västerut mot Enköping

Banvallen Enköping – Gävle

På många orter finns det gamla nedlagda järnvägsspår, som är öppna för ridning