Uppbindning av häst 2017-11-04T13:12:42+00:00
Binda på i träd