Rida på Järvafältet

Ridning på Järvafältet

​Ridning på Järvafältet är tillåten på omkring 28 kilometer väg och närmare 20 kilometer ridstigar i terrängen, till övervägande delen förstärkta och grusade. Nätet av ridvägar/ridstigar inne i naturreservatet sammanlänkas med cirka fyra kilometer ridstig i de direkt angränsande områdena Lillskogen och nordvästra kilen mellan Rotebroleden och E18, vilket innebär ett sammanhängande ridvägnät på cirka 50 kilometer.

Järvafältet är ett stort naturreservat som ligger mellan E18:an och E4:an som är så gott som bilfritt. Det fanns cirka 46 kilometer väg och stigar upplåtna för ridning. Även en del ängsmarker är upplåtna för ridning.

​Vilken guldgruva!

Rida på Järvafältet

Du kan gå in på siten som Järfälla kommun har med kartor och zooma in det du är intresserad av. Länken leder dig direkt till funktionen där ridvägarna är markerad

Rida på Järvafältet

Bild visar en liten del av ridkartan där den röda prickiga sträckkningen är markerad ridväg. Ridkartor kan beställas från Naturvård, Sollentuna Kommun tel 08-96 43 70