Rida på Djurgården

Kungliga Djurgården

Rida på Djurgården i Stockholm. Det är helt fantastiskt att kunna rida centralt i en huvudstad, på markerade ridvägar i en vacker miljö. Rida över broar, längs med Djurgårdskanalen och galoppera över Gärdet.

​Det finns flera bra ställen att parkera på. Vi har stått på en bit in på Kaknäsvägen (öster om Kaknästornet på nedre kartan) där det finns en större grusplan som man lätt kan parkera flera hästtransporter.

”Kartan visar var det är tillåtet att rida på norra och södra Djurgården samt inom Ladugårdsgärde.

Förutom på de allmänna vägarna är det tillåtet att rida på ridvägarna som är markerade på kartorna. Det finns dessutom ett antal större områden i terrängen som är upplåtna för ridning. Ridning bör dock undvikas när marken är mjuk och kan skadas.

När det är tjäle i marken är det dock tillåtet att rida friare i terrängen dock ej i anslutning till skidbackar och preparerade skidspår. Den ridande är skyldig att lämna företräde för gående t ex när gående och ridande delar stig eller vid korsning.

Använd sunt förnuft så blir ridturen en trevlig upplevelse både för dig och alla andra på Djurgården.” (ur broschyren Ridning inom Djurgården och Ladugårdsgärdet utgiven av Kungliga Djurgårdsfövalningen och Stockholms Stad )